Izvješće o provedenim aktivnostima Studentskog zbora u Pakracu

Na dislociranom izvanrednom stručnom studiju fizioterapije u Pakracu od ove akademske godine 2017/2018 Studentski zbor u Pakracu značajnije je počeo s radom. Kroz Zbor je provedeno više predavanja i radionica s različitim temama koje su za cilj imale educirati studente i aktivirati ih na zdraviji, aktivniji način života.

Predavanja i radionice su pretežno bile namijenjene studentima dislociranog studija fizioterapije u Pakracu, no aktivnostima su se pridružili i bivši studenti te ostali zainteresirani iz različitih susjednih gradova. Provelo se čak sedam aktivnosti koje su održali stručnjaci u tematici koja se drži, a također dvije aktivnosti su proveli i studenti treće godine.

Aktivnosti koje su provedene su:  Klub ratničkih vještina Bujinkan Seishin Dojo Pakrac Ninjutsu (predavač: prof. Mario Tušek); Pravilno razmišljanje o vježbanju (predavač: Ružica Soldatović, bacc.physioth.); Kettlebell (predavač: Jurica Jurić, fizioterapeut); Progresivna mišićna relaksacija (predavač: Ana Debeljak De Martini, dipl.physioth.); „Rehabilitacija ramena“ (predavač: Jasminka Potočnjak, mag.physioth.); „Radionica plesa“ (predavač: Igor Tuček) te „Vježbe s elastičnim trakama, loptama i balansnim platformama (predavač:  Lucija Savić)“.

U budućnosti želja je Studentskog zbora nastaviti provoditi aktivnosti, pružiti studentima još više izvannastavnih aktivnosti te proširiti suradnju s ostalim Udrugama i aktivnostima u gradu i okolici.

 

Studentski zbor Pakrac

 

Klub ratničkih vještina Bujinkan Seishin Dojo Pakrac / Ninjutsu / 31.01.2018.

Pravilno razmišljanje o vježbanju / 01.02.2018.

Kettlebell / 20.02.2018.

Progresivna mišićna relaksacija / 21.02.2018.

˝Rehabilitacija ramena˝ / 23.02.2018.

˝Radionica plesa˝ / 13.03.2018.

Vježbe s elastičnim trakama, loptama i balansnim platformama / 15.03.2018.