Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu,
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
  • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,
  • obavlja ostale poslove utvrđene zakonom, Statutom Studentskog zbora ili posebnom odlukom Skupštine Studentskog zbora.
 Ena Sklizević
Studentska pravobraniteljica
ena.sklizevic@icloud.com