Eduroam

U prostorijama Zdravstvenog veleučilišta studentima je omogućeno spajanje na internetsku mrežu  EDUROAM kabelskom vezom i bežićnim putem.
Za korištenje interneta potreban je odgovarajući program i AAI identitet.

Upute za instaliranje programa možete pronaći na

http://www.zvu.hr/wp-content/uploads/EDUROAM-na-Zvu.pdf