Predsjedništvo

Predsjedništvo Studentskog zbora sastoji se od četiri člana:

 • Predsjednika,
 • Zamjenika Predsjednika,
 • Predstavnik izvanrednih studija
 • Predstavnik specijalističkih studija

Nadležnost Predsjedništva Studentskog zbora:

 • predlaže Statut Studentskog zbora,
 • predlaže opće akte Studentskog zbora,
 • podnosi Skupštini izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora,
 • predstavlja Studentski zbor u Stručnom vijeću Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu,
 • imenuje Predstavnike studenata u Povjerenstva Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu,
 • izvršava odluke Skupštine Studentskog zbora,
 • upravlja Studentskim zborom u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Studentskog zbora,
 • utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada Studentskog zbora,
 • upravlja i koristi se imovinom Studentskog zbora,
 • imenuje komisije i slična tijela te im određuje zadatke,
 • odlučuje o organizaciji aktivnosti Studentskog zbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Paula Cvenić Predsjednica SZZVU 099 194 1082 pcvenic18@gmail.com
Lana Galović Zamjenica Predsjednice SZZVU 091 918 6570 lgalovic197@gmail.com
Anđela Kovač Tajnica SZZVU 091 902 6780 andela.kovac11@hotmail.com
Ena Sklizević Studentski Pravobranitelj 091 923 1171 ena.sklizevic@icloud.com