Predsjedništvo

Predsjedništvo Studentskog zbora sastoji se od četiri člana:

 • Predsjednika,
 • Zamjenika Predsjednika,
 • Studentskog pravobranitelja i
 • Tajnika Studentskog zbora.

Nadležnost Predsjedništva Studentskog zbora:

 • predlaže Statut Studentskog zbora,
 • predlaže opće akte Studentskog zbora,
 • podnosi Skupštini izvješće o radu i poslovanju Studentskog zbora,
 • predstavlja Studentski zbor u Stručnom vijeću Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu,
 • imenuje Predstavnike studenata u Povjerenstva Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu,
 • izvršava odluke Skupštine Studentskog zbora,
 • upravlja Studentskim zborom u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Studentskog zbora,
 • utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada Studentskog zbora,
 • upravlja i koristi se imovinom Studentskog zbora,
 • imenuje komisije i slična tijela te im određuje zadatke,
 • odlučuje o organizaciji aktivnosti Studentskog zbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Ana Pleić Predsjednica SZZVU 091 918 5593 ana.pleic@zvu.hr
Lejla Huskić Zamjenica Predsjednice SZZVU 095 776 9013 lejla.huskic@zvu.hr
Mia Vidović Tajnica SZZVU 099 444 4161 mia.vidovic@zvu.hr
Ivan Bošnjak Studentski Pravobranitelj 091 515 8158 ivan.bosnjak@zvu.hr