Općenito

ŠTO JE STUDENTSKI ZBOR?

Studentski zbor je nepolitička i nestranačka organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan.
Studentski  zbor Zdravstvenog  veleučilišta  u  Zagrebu  je  studentsko  izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te predstavlja studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu u sustavu visokog obrazovanja.

 

KOJA JE ULOGA STUDENTSKOG ZBORA?

  • Omogućuje sudjelovanje studenata u tijelima Zdravstvenog veleučilišta
  • Brine o studentskom standardu pri Veleučilištu
  • Potiče i ustrojava studentske programe od interesa za studente
  • Zalaže se za poboljšanje položaja studenata Veleučilišta
  • Predstavlja studente Zdravstvenog veleučilišta

 

KAKO DJELUJE STUDENTSKI ZBOR?

Svaki student prilikom upisa na studij postaje članom Studentskog zbora.
Studenti unutar svakog pojedinog smjera biraju predstavnike godina koji čine Skupštinu Studentskog zbora iz koje se biraju stručna tijela Studentskog zbora.

Radom Studentskog zbora rukovodi Predsjedništvo Studentskog zbora u sastavu:

  • Predsjednika
  • Zamjenika Predsjednika
  • Tajnika

Predsjednik predstavlja, zastupa i koordinira Studentskim zborom.

Temeljni  akt  Studentskog  zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu je  Statut Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Rad Studentskog zbora je javan.

Sve aktivnosti i obavijesti Studentskog zbora objavljuju se na službenim oglasnim prostorima: oglasnoj ploči, Internet stranicama te facebook stranici Studentskog zbora.