Kontakt

Studentski zbor je dostupan putem službene e-mail adrese zbor@zvu.hr svakim radnim danom.

Na mrežnim stranicama Studentskog zbora dostupni su kontakt podaci studentskih Predstavnika pojedinih studijskih godina, Predsjedništva Studentskog zbora i Voditelja studentskih sekcija.

Adresa: Mlinarska cesta 38, 10 000 Zagreb

 

Službeni adresar Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta

 

ADRESAR STUDENTSKOG ZBORA ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA 2023./2024.

 

rb. IME I PREZIME TITULA E-MAIL I TELEFONSKI BROJ
 

Predstavništvo SZZVU-a

1 Gabrijela Bogić Predsjednica SZZVU 0130355587@zvu.hr
2 Katarina Husarek Zamjenica predsjednice SZZVU katarinahusarek@gmail.com
091 562 6926
3 Ena Poljak Tajnica SZZVU ena.poljak253@gmail.com
099 365 9755
4 Paula Bebek Studentska pravobraniteljica bebek.paula@gmail.com
095 842 3882
5 Karlo Bašić Predstavnik preddiplomskih studija basic.karlo00@gmail.com
099 731 5886
6 Predstavnik specijalističkih studija
 

Voditelji ureda

7 Voditelj ureda za razmjenu studenata
8 Mislav Topić Voditelj ureda za sport; Sportske udruge
„SUSZVU“
mislavtopic@gmail.com
097 635 6902
9 Voditelj Ureda za volonterske i humanitarne aktivnosti SZZVU
10 Voditelj ureda za edukaciju
 

Predstavnici 1. godina

11 Marija Jozak Predstavnica SE 1 jozakmarija3@gmail.com
099 862 7699
12 Lorena Lukša Zamjenica predstavnice SE 1 lorena.luksa9@gmail.com
098 954 0796
13 Marino Popović Predstavnik RT 1 marino.popoovic@gmail.com
097 651 9384
14 Filip Hrgović Zamjenik predstavnika RT 1 filip.hrgovic1911@gmail.com
098 171 1736
15 Antonija Filipović Predstavnica MLD 1 filipovicantonija123@gmail.com
095 770 2748
16 Katja Andjal Zamjenica predstavnice MLD 1 katjaandjal676@gmail.com
097 748 3767
17 Luka Jagić Predstavnik SAN 1 luka.jagic@stampar.hr
098 161 2181
18 Laura Pavičić Zamjenica predstavnika SAN 1 laura.pavicic8@gmail.com
091/463-7927
19 Maja Svjantko Predstavnica RTG 1 maja2svjantko@gmail.com
099 759 3285
20 Suzana Miškec Zamjenica predstavnice RTG 1 miskec.suzana@gmail.com
099 876 8713
21 Korina Lujić Predstavnica FT 1 korinalujic10@gmail.com
095 506 6959
22 Antonia Šajnović Zamjenica predstavnice FT 1 antoniasajnovic15@gmail.com
099 539 8282
23 Romano Pejaković Predstavnik FT 1 IZV romano.pejakovic@gmail.com
097 629 6459
24 Vita Gluščević Zamjenica predstavnika FT 1 IZV glusv92@gmail.com
099 693 9473
25 Josip Matok Predstavnik MLD 1 IZV joopaa2013@gmail.com
099 616 3684
26 Fran Mikulec Zamjenik predstavnika MLD 1 IZV fran.mikulec@gmail.com
098 954 7915
27 Igor Kafadar Predstavnik SE 1 IZV kafadarigor@yahoo.com
097 664 4986
28 Melani Faltis Zamjenica SE 1 IZV faltis.melani@gmail.com
091 926 1114
 

Predstavnici 2. godina

29 Paula Bebek Predstavnica SE 2 bebek.paula@gmail.com
095 842 3882
30 Leon Cerovec Milošević Zamjenik predstavnice SE 2 leoncerovecm01@gmail.com
092 395 9582
31 Suzana Zgonjanin Predstavnik SE 2 (izv. gr. 2) 1003189073@zvu.hr
099 345 2261
32 Karlo Planinčić Zamjenik predstavnika SE 2 (izv. gr. 2) 1003188515@zvu.hr
091 359 5381
33 Nina Bilić Predstavnica FT 2 bilicnina03@gmail.com
095 379 5707
34 Zamjenica predstavnice FT 2
35 Snježana Štrbac Gašparić Predstavnica FT 2 IZV snjezana.strbac@petplus.hr
098 291 331
36 Sandra Miler Marinov Zamjenica predstavnice FT 2 IZV at.trening@gmail.com
091 735 8325
37 Teodora Filipović Predstavnica MLD 2 teodorafilipovic19@gmail.com
095 377 8508
38 Demien Podhraški Zamjenik predstavnice MLD 2 demienpodhraski@gmail.com
099 734 6680
39 Predstavnica MLD 2 IZV
40 Zamjenica predstavnice MLD 2 IZV
41 Lovro Rukelj Predstavnik RTG 2 lovro.rukelj@gmail.com
097 746 6746
42 Laura Periša Zamjenica predstavnika RTG 2 laura.perisa33@gmail.com
091 923 0305
43 Martina Filipović Predstavnica SAN 2 martinafilipovic2001@gmail.com
091 976 3470
44 Robert Tkalčević Zamjenik predstavnice SAN 2 Tkalac0510@gmail.com
095 852 5808
45 Gabrijela Bogić Predstavnica RT 2 gabrijela.bogic@gmail.com
099 297 8896
46 Roza Škiljo Zamjenica predstavnice RT 2 roza.skiljo@gmail.com
097 639 0677
 

Predstavnici 3. godina

47 Katarina Husarek Predstavnica SE 3 katarinahusarek@gmail.com
091 562 6926
48 Matija Čunović Zamjenik predstavnice SE 3 matija.cunovic@gmail.com
095 5580353
49 Mihael Bukovski Predstavnik SE 3 (izv.gr.1) mihael.bukovski4@gmail.com
095 531 1077
50 Kira Hajčić Predstavnica FT 3 hajcickira@gmail.com
091 927 5297
51 Maja Ivković Zamjenica predstavnika FT 3 ivkovicmaja9@gmail.com
097 6183 600
52 Sonja Ostojić Predstavnica FT 3 (izv. 1) sonja.ostojic.1998@gmail.com
092 358 5193
53 Anđela Serdarević Zamjenica predstavnice FT 3 (izv. 1) andelaserdarevic@gmail.com
091 534 4952
54 Ena Poljak Predstavnica MLD 3 ena.poljak253@gmail.com
099 365 9755
55 Ivona Čižmešija Zamjenica predstavnice MLD 3 ivona.cizmesija02@gmail.com
099 786 3939
56 Mara Klarić Predstavnica MLD 3 IZV klarma1985@gmail.com
099 1948 256
57 Kornelija Knez Zamjenica predstavnice MLD 3 IZV bkorni@gmail.com
095 9664 639
58 Monika Sedlar Predstavnica RTG 3 monikasedlar17@gmail.com
099 572 2803
59 David Gajski Zamjenik predstavnice RTG 3 david.gajski123@gmail.com
099 731 6555
60 Chiara Špoljarec Predstavnik SAN 3 chiara1909@gmail.com
098 161 5219
61 Karla Graovac Zamjenica predstavnice SAN 3 karla.graovac@gmail.com
095 392 1946
62 Ines Međeral Predstavnica RT 3 ines.mederal1@gmail.com
099 521 6375
63 Bernarda Milutin Zamjenica predstavnice RT 3 bernardamilutin3@gmail.com
095 884 2399
 

Predstavnici diplomskih smjerova

64 Marko Kuhač Predstavnik SAN1 spec. izvan. markic.kuhac@gmail.com
091 555 9170
65 Ana Marija Krog Zamjenica predstavnika SAN 1 spec. izvan. anamarijakrog@gmail.com
66 Sandro Hussri Predstavnik 2 spec. Menadžment u sestrinstvu * sandro091@gmail.com
67 Lana Lužanac Predstavnica 2. SAN spec. lana.luzanac@gmail.com
091 571 7899
68 Veronika Domitrek Zamjenica predstavnice 2. SAN spec. Veronikadomitrek@gmail.com
091 240 1996

Mentori studijskih grupa u akademskoj godini 2023./24.