Kontakt

Studentski zbor je dostupan putem službene e-mail adrese zbor@zvu.hr svakim radnim danom.

Na mrežnim stranicama Studentskog zbora dostupni su kontakt podaci studentskih Predstavnika pojedinih studijskih godina, Predsjedništva Studentskog zbora i Voditelja studentskih sekcija.

Adresa: Mlinarska cesta 38, 10 000 Zagreb

Službeni adresar Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta

ak.godina 2020./2021.

 

IME I PREZIME TITULA BROJ MOB. E-MAIL
1. Ana Pleić Predsjednica SZZVU 091 918 5593 ana.pleic@zvu.hr
2. Lejla Huskić Zamjenica Predsjednice SZZVU 095 776 9013 lejla.huskic@zvu.hr
3. Mia Vidović Tajnica SZZVU 099 444 4161 mia.vidovic@zvu.hr
4. Ivan Bošnjak Studentski Pravobranitelj 091 515 8158 ivan.bosnjak@zvu.hr
5. Marija Mrkonjić Voditeljica Ureda za volonterske i humanitarne aktivnosti SZZVU 099 443 3704 marija.mrk123@gmail.com
6. Gabrijela Kokotović Voditeljica Sportske udruge „SUSZVU“ 091 735 8979 gabrijelakokotovic@gmail.com
7. Filip Masle Voditelj EKO ZVU grupe 0923022498 fmasle@mail.com
8. Paula Cvenić Predstavnica SE 1 pcvenic18@gmail.com
9. Anđela Kovač Zamjenik Predstavnice SE 1 andela.kovac11@hotmail.com
10. Ivan Jambrešić Predstavnik SE 1 (izv. gr. 1) jambra1108@gmail.com
11. Sarah Budek Zamjenica Predstavnika SE 1 (izv. gr. 1) sarah.budek@gmail.com
12. Nikolina Vidaković Predstavnica SE 1 (izv. gr. 2) 0915143996 nikolinavidakovic@gmail.com
13. Milan Nikolić Zamjenik Predstavnice SE 1 (izv. gr. 2) 0976155369 evomeneee@gmail.com
14. Ana Aleksić Predstavnica FT 1 0977774395 anaaleksic2610@gmail.com
15. Sonja Ukmar Zamjenica Predstavnice FT 1 0976436353 lanamuraj@gmail.com
16. Leda Račić Predstavnica FT 1 (izv. 1) 091/9340530 ledaracic@gmail.com
17. Zamjenica Predstavnika FT1 (izv. 1)
18. Lukunić Adriana Predstavnica MLD 1 0915223466 adriana.lukunic5@gmail.com
19. Rahela Bošnjak Zamjenica Predstavnice MLD 1 0921891765 arienette.m@gmail.com
20. Iva Vidaković Predstavnica RTG 1 0919245515 vidakoviciva5@gmail.com
21. Nikolina Petranović Zamjenica Predstavnice RTG 1 0995785900
22. Filip Masle Predstavnik SAN 1 0923022498 fmasle@mail.com (nije gmail)
23. Chiara Špoljarec Zamjenica Predstavnika SAN 1 0981615219 chiara1909@gmail.com
24. Nikolina Drežnjak Predstavnica RT 1 0976526167 nikolina.dreznjak2112@gmail.com
25. Lana Habjanec Zamjenica Predstavnice RT 1 habjanec.lana@gmail.com
26. Marijana Zidanić Predstavnica SE 2 099 410 3852 marijana.zidanic@gmail.com
27. Ivana Vladić Zamjenica Predstavnice SE 2 095 541 0353 ivladic33@gmail.com
28. Stella Bolfan Predstavnica FT 2 099 878 7887 stellabolfan@yahoo.com
29. Mirta Otmačić Zamjenica Predstavnice FT 2 095 5931 345 mirta.otmacic@gmail.com
30. Laura Kovak Predstavnica MLD 2 092 184 5656 kovaklaura@gmail.com
31. Lea Hamelec Zamjenica Predstavnice MLD 2 095 549 0396 lhamelec7@gmail.com
32. Lucija Matešić Predstavnica RTG 2 099 877 2281 matesiclucija22@gmail.com
33. Ana Bolfek Zamjenica Predstavnice RTG 2 091 570 7297 ana.bolfek1@gmail.com
34. Lana Lužanac Predstavnica SAN 2 091 571 7899 lana.luzanac@gmail.com
35. Veronika Domitrek Zamjenica Predstavnice SAN 2 091 576 3454 veronikadomitrek@gmail.com
36. Pavla Ovčar Predstavnica RT 2 pavla.ovcar@gmail.com
37. Ana Toplek Zamjenica Predstavnice RT 2 ana.toplek246@gmail.com
38. Ana Matić Predstavnica SE 2 (izv.gr.1) anamatic1009@gmail.com
39. Ivana Pastuović Zamjenica Predstavnika SE 2 (izv.gr.1) 099 743 5224 pastuovicivana@gmail.com
40. Luka Mičik Predstavnik SE 2 (izv. gr. 2) 095 911 1829 lukamicik@gmail.com
41. Tea Šimurina Zamjenica Predstavnika SE 2 (izv.gr.2) 091 731 9373 simurinatea379@gmail.com
42. Valentina Krnjak Predstavnica FT 2 izv. 095 398 8225 Krnjakvalentina@gmail.com
43. Ana Balić Zamjenica Predstavnice FT 2 izv. 091 724 6899 Balicana12@gmail.com
44. Ana Bogović Predstavnica FT 3 izv. bogovicka6@gmail.com
45. Antonija Lepušić Zamjenica Predstavnice FT 3 izv.
46. Martina Oršuš Predstavnica SE 3 095 520 5184 martina.orsus5@gmail.com
47. Helena Povržević Zamjenica Predstavnice SE 3 095 5395 394 hec.po2710@gmail.com
48. Lara Vorkapić Predstavnica FT 3 091 388 5980 vorkapic.lara@gmail.com
49. Bruna Kurelac Zamjenica Predstavnice FT 3 095 563 6479 brunakurelac@gmail.com
50. Katarina Drinovac Predstavnica MLD 3 099 655 1448 katarinadrinovac99@gmail.com
51. Petra Barba Zamjenica Predstavnice MLD 3 095 398 7667 petra.pbarba@gmail.com
52. Petra Bublić Predstavnica RTG 3 091 363 0096 petra.bublic44@gmail.com
53.                       Marija Mrkonjić Zamjenica Predstavnice

RTG 3

0994433704 marija.mrk123@gmail.com
54. Ivona Tutić Predstavnica SAN 3 099 636 4884 ivona.tutic18@gmail.com
55. Matea Lenić Zamjenica Predstavnice SAN 3 099 802 6534 lenicmatea@gmail.com
56. Sara Škarica Predstavnica RT 3 091 976 4604 saraskarica97@gmail.com
57. Karmen Gruica Zamjenica Predstavnice RT 3 099 696 7364 karmengruica98@gmail.com
58. Zlatka Belšak Predstavnica SE 3 (izv. gr. 1) 091 220 4332 zlatka.mirkovic@gmail.com
59. Lidija Gavić Zamjenica Predstavnice SE 3 (izv.gr.1) 095 814 2624 lidijagavic@gmail.com
60. Ines Nedeljko Predstavnik SE 3 (izv.gr. 2) inesne@windowslive.com
61. Azra Kuštrić Skender Zamjenica Predstavnika SE 3 (izv.gr.2) akskender@gmail.com
62. Iva Virkes Predstavnica FT 1 (PAKRAC) 0989760390 sb.ivirkes@gmail.com
63. Hana Ivanović Zamjenik predstavnice FT 1 (PAKRAC) 0976310101 ivanovichana001@gmail.com
64. Suzana Pritula Predstavnica FT 2 (PAKRAC) 099 400 6329 suzanapritula@gmail.com

suzana.pritula@gmail.com

65. Kruno Bušić Zamjenik Predstavnice FT 2 (PAKRAC) 0911684023 krunobusic3@gmail.com
66. Martina Pauković Predstavnica FT 3 (PAKRAC) 091 918 6931 martina2402paukovic@gmail.com
67. Filip Soldo Zamjenik Predstavnice FT3 (PAKRAC) 091 91 88824 filipsoldo0@gmail.com
68 Kristina Delaš Specijalistički diplomski studij fizioterapije 0996803368 delas.kristina@gmail.com
69 Miamaja Babić Specijalistički diplomski studij sanitarnog inženjerstva miamaja1905@gmail.com
70 Filip Kolenković Specijalistički diplomski studij Menadžment u sestrinstvu 1. god. christiankolenkovic@gmail.com
71 Jasmin Djedović Specijalistički diplomski studij Menadžment u sestrinstvu 2. god. 098 974 0047 jasmin.djedovic.1@gmail.com