Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH

Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH koordinativno je tijelo studentskih predstavnika veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koje raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za sve studente veleučilišta i visokih škola, razvija zajedničke studentske programe i aktivnosti te štiti interese studenata veleučilišta i visokih škola. Vijeće predstavlja 40 000 studenata iz sustava visokog obrazovanja.

Vijeće studenata VIVŠ RH je osnovano odlukom Vijeća veleučilišta i visokih škola RH, a konstituirano 20. rujna 2012. na sjednici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Prema položaju, Predsjednici Studentskih zborova veleučilišta i visokih škola u RH, članovi su Vijeća studenata VIVŠ RH te mogu biti birani na funkcije unutar i u ime Vijeća studenata. Vijeće u organizacijskoj strukturi također ima pojedine Urede za čije vodstvo se mogu prijaviti svi upisani studenti veleučilišta i visokih škola RH.

Više o Vijeću studenata VIVŠ RH, njegovim članicama i aktualnim studentskim pitanjima na razini države možete pronaći na stranici http://www.vijecestudenata.com/ .