Studentski predstavnici

Iz redova članova Studentskog zbora biraju se aktivni članovi, odnosno Predstavnici pojedinih studijskih godina redovnih i izvanrednih preddiplomskih i specijalističkih diplomskih studija. Predstavnici studenata pojedinih studijskih godina ujedno su i članovi Skupštine Studentskog zbora te su dužni imenovati svog zamjenika. Predstavnik studenata studijske godine preddiplomskog studija dobiva mandat od dvije (2) godine. Predstavnik studenata studijske godine specijalističkog diplomskog studija dobiva mandat jedne (1) godine. Mandat Predstavnika može prijevremeno završiti ukoliko studijska godina održi izvanredne izbore na neki od navedenih načina u članku 15. Statuta Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

 

Studentski predstavnik:

 • član je Skupštine Studentskog zbora,
 • donosi plan rada podružnice Studentskog zbora,
 • ustrojava odbore na prijedlog Skupštine Studenstkog zbora,
 • promiče i štiti interese vezane uz studentsku problematiku,
 • saziva i vodi studentske tribine,
 • provodi odluke Skupštine i Predsjedništva Studentskog zbora,
 • predstavlja i zastupa mišljenja i stavove studenata,
 • imenuje Zamjenika Predstavnika,
 • odgovoran je za svoj rad Skupštini Studentskog zbora.

 

Zamjenik studentskog Predstavnika:

 • pomaže studentskom Predstavniku u radu,
 • zamjenjuje studentskog Predstavnika u slučaju odsutnosti s istim pravima i obvezama,
 • odgovoran je za svoj rad studentskom Predstavniku i Skupštini Studentskog zbora

 

Kontakt podatke svih studentskih predstavnika možete pronaći u Adresaru Studentskog zbora pod rubrikom Kontakt.