Eko Zvu

Studenski  zbor Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu na inicijativu studenata za dodatnim usavršavanjem i istraživanjem na područjima iz ekologije i biologije i uz suglasnost Stručnog  vijeća Zdravstvenog Veleučilišta, u proljeće 2013.  godine osniva EKO ZVU grupu Studentskog zbora.

Djelokrug rada EKO ZVU  grupe su: biološka i ekološka istraživanja, suradnja s nevladinim udrugama iz djelokruga zaštite prirode i okoliša, organizacija terenske istraživačke nastave i različiti oblici edukacijskih aktivnosti.

Ciljevi:

  • podizanje svijesti studenata Zdravstvenog veleučilišta i javnosti o bioraznolikosti, ugroženosti vrsta i staništa, održivom razvoju i zaštiti prirode i okoliša
  • organiziranje edukacijskih aktivnosti putem javnih predavanja, tribina, konferencija, tečaja, seminara, radionica; promicanjem i popularizacijom ekologije i biologije te ostalih prirodnih znanosti
  • organiziranje terenske nastave s ciljem dodatne edukacije na području ekologije, biologije, zaštite prirode i okoliša
  • poticanje studenata na istraživanje i pisanje studenskih stručnih i znanstvenih radova iz područja ekologije, biologije, zaštite prirode i okoliša
  • upoznavanje, integracija i suradnja s nevladinim udrugama i stručnjacima koji su aktivni sudionici zaštite prirode i okoliša na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

EKO ZVU grupa ostvarila je suradnje sa:

  • Zoološki vrt  Zagreb
  • BIOM
  • Hrvatski institut za biološku raznolikost i Hrvatsko herpetološko društvo Hyla
  • Udruga studenata biologije BIUS

Nastavnici koordinatori EKO ZVU grupe:
dr.sc. Ana Mojsović Ćuić

Svi studenti su dobrodošli uključiti se u rad Eko Zvu grupe i prisustvovati njihovim aktivnostima. Kontakti voditelja nalaze se u nastavku, a dodatne informacije i aktivnosti grupe možete pratiti na facebook stranici https://www.facebook.com/ekozvu/ .

Voditelj EKO ZVU grupe:
Filip Masle
Kontakt: fmasle@mail.com