Poziv na konferenciju “Umijeće korištenja senzorne integracije i pasa pomagača u (re)habilitaciji djece i odraslih“

Poziv:

Program: