Elektronička evaluacija nastave na Zdravstvenom veleučilištu

Dragi studenti,

Zdravstveno veleučilište  u zimskom semestru provodi  evaluaciju kvalitete nastave (studentsku anketu) elektroničkim putem. Takav oblik evaluacije kvalitete nastave jamči brzu, jednostavnu i potpuno anonimnu ocjenu nastave i nastavnika od strane studenata, pri čemu se dobiveni podaci automatski u elektroničkom obliku pohranjuju u jedinstvenu bazu koja omogućuje brzu i efikasnu statističku obradu.

Evaluacija kvalitete nastave (studentska anketa) provodit će se kroz sustav “Studomata“, u periodu od 15. siječnja do 29. siječnja 2018. god.

Molimo SVE studente da ispune anketu i time doprinesu unapređenju i kvaliteti nastavnog procesa.