Studentski zbor ZVU Evaluacija službi na ZVU
Autor dmiketek dana 17.02.2017. 12:00:00

Poštovani studenti,

Za osiguravanje kvalitete na Zdravstvenom veleučilištu, provodi se mjerenje zadovoljstva rada knjižnice i zadovoljstvo tehničko – administrativnim osobljem i podrškom na Veleučilištu.
Provođenje navedenih anketa će biti u periodu od 15.02 – 15.03.2017. godine
Anketiranje je dobrovoljno, a ispunjene ankete studenti ubacuju u pripremljene kutije za pohranu anketnog materijala koje se nalaze ispred Studentske referade i knjižnice na Ksaveru 209.

Molimo Vas da ispunite ankete i iznesete svoje mišljenje.
Hvala na suradnji!