Studentski zbor ZVU Evaluacija nastave zimskog semestra
Autor dmiketek dana 16.01.2017. 09:00:00
 

Poštovani studenti, 
 

Zdravstveno veleučilište  u zimskom semestru provodi  evaluaciju kvalitete nastave (studentsku anketu) elektronskim putem. Takav oblik evaluacije kvalitete nastave jamči brzu, jednostavnu i potpuno anonimnu ocjenu nastave i nastavnika od strane studenata, pri čemu se dobiveni podaci automatski u elektronskom obliku pohranjuju u jedinstvenu bazu koja omogućuje brzu i efikasnu statističku obradu.

Evaluacija kvalitete nastave (studentska anketa) provodit će se kroz sustav "Studomata", u periodu od 16. siječnja do 29. siječnja 2017. god.

Molimo SVE studente da ispune anketu i time doprinesu unapređenju i kvaliteti nastavnog procesa.

Zahvaljujemo na suradnji,

Odjel za kvalitetu.